Vse o PC-software-hardware..atd

Historie PC

Pojem „personal computer“ (česky osobní počítač, dále zkráceně PC) vznikl už 70. letech 20. století. V té době ale ještě neoznačoval nám známý desktopový počítač, ale jen menší, kompaktnější, levnější a tedy i dostupnější verzi sálových počítačů. „Personal“ se mu v té době říkalo proto, že byl dostupný i pro movité jednotlivce. Na rozdíl od dřívějších halových a sálových počítačů, které byly tak nákladné, že jich mohly využívat jen společnosti s odpovídajícím kapitálem.

V 80. letech dostal pojem PC díky firmě IBM nový obsah. První pokus této v mnohém průkopnické společnosti uvést na trh cenově dostupný stolní počítač proběhl sice už v roce 1975, ale počítač označený jako IBM 5100 nešel na odbyt tak jak si IBM představovala.

Úspěch přinesl až počítač vyvinutý v kalifornských laboratořích Boca Raton, kde tým vedený Donem Estridgem sestavil stroj s označením IBM PC 5150. Projekt měl krycí název „Acorn“ a skončil zhruba po roce své existence 12. 8. 1981, kdy bylo PC představeno veřejnosti. Výhodou nového řešení bylo mimo jiné využití běžně dostupných součástek a tím nižší výrobní náklady. PC se mohlo chlubit 4,77 MHz procesorem, který dodala firma Intel. Operační systém MS-DOS 1.0 dodal Microsoft. Mezi volitelné součásti patřila disketová mechanika nebo monitor. Jako výstupní zobrazovací zařízení bylo možno připojit i televizi. Počítač měl velký úspěch, cena 1565$ byla sice dost vysoká, ale reklama a množství kompatibilních programů ji více než vyvážily.

Společnost IBM se rozhodla dát ostatním výrobcům hardware k dispozici podrobná technická data o svém stroji a zejména pak zdrojový kód BIOSu (tzv. open architecture). Díky toho mohly tyto firmy začít s výrobou řady komponent a příslušenství kompatibilní s IBM PC. Proč ale IBM vůbec dovolila, aby někdo jiný vydělával na jejím počítači? Především za to IBM dostávala licenční poplatky, navíc širší sortiment příslušenství pomáhal i prodeji hlavního výrobku.

Vzápětí po fenomenálním úspěchu IBM PC se na trhu začaly objevovat mnohé další podobné počítače jiných výrobců, tzv. klony, které byly s IBM PC kompatibilní, ale neplatily se za ně licenční poplatky IBM. Ve druhé polovině 80. let přišla IBM o své dominantní postavení na trhu. Dnes, kdy prodala své hardwarové laboratoře firmě Lenovo, mění firma IBM svou specializaci a chystá se podnikat v oblasti software a počítačových služeb.

Významná data z dějin počítačů

 • 1946 – v USA sestaven počítač „Electronic Numerical Integrator and Computer“ (ENIAC). Jeho tvůrci matematik John William Mauchly a elektroinženýr John Presper Eckert jej sestrojili na armádní zakázku. Pro armádu počítal balistické rovnice.
 • 1951 – v USA sestaven UNIVAC I, který se stal prvním komerčně dostupným počítačem. Počítač předpověděl poprvé v dějinách výsledek amerických prezidentských voleb v roce 1952
 • 1957 – v Praze spuštěn první československý „Samočinný počítač“ (SAPO). Počítač sestavil tým docenta Antonína Svobody.
 • 1958 – Jack Kilby ze společnosti Texas Instrument a nezávisle na něm Robert Noyce vynalezli integrovaný obvod.
 • 1963-1964 – Douglas Engelbart, americký vědec vynalezl počítačovou myš. Prototyp byl ze dřeva a měl jedno tlačítko. Masové rozšíření nastalo až v 80. letech
 • 1969 – v USA spuštěna vojenská počítačová síť ARPANET, předchůdce dnešního internetu
 • 1971 – vynalezen mikroprocesor. Na svědomí jej má společnost Intel, první procesor byl označen jako Intel 4004.
 • 1975 – Bill Gates a Paul Allen založili softwarovou firmu Microsoft
 • 1981 – IBM uvedla na trh první počítač standardu IBM PC.
 • 1982 – objevil se první počítačový volně se šířící vir. Jmenoval se Elk Cloner, napadal počítače Apple II a šířil se pomocí disket.
 • 1985 – Microsoft dokončil svůj první operační systém Windows. Úspěch přinesly až Windows 3 v roce 1990.
 • 1991 – Timothy Berners-Lee navrhl World Wide Web, systém vzájemně propojených hypertextových dokumentů v síti internet.
 • 1995 – natočen Příběh hraček, první celovečerní snímek vytvořený plně pomocí počítačů.
 • 1997 – počítač Deep Blue firmy IBM porazil poprvé v klasické šachové partii mistra světa Garyho Kasparova.